Gaat heen

Gaat u zitten beste mensen
God heeft mij een kans gegeven
Om u weer het woord te doen
Over lessen van het leven
De hele Bijbel kent u allen
Dat lees ik dus niet voor u
Laten wij eens buiten kijken
Want we leven in het nu

Maar goed, gaat heen
Vermenigvuldigt u

Mensen sterven aan de honger
Bommen vallen continu
Fabrieken vol met kinderen
maken spulletjes voor u
De halve seksuele wereld
Wordt geketterd door de wet
Rassenleer is nooit opzij gezet
Ach natuurlijk, dat weet u
Nou goed, gaat heen
Vermenigvuldigt u

De lage landen overstromen
Plastics plakken in de zee
De halve zuidpool mag dan wegzijn
Petfles eiland gaat lang mee
Democratie bloedt langzaam dood
Door de onkunde van het volk
Privacy en vrijheid wijken
Voor schijnveiligheid, krom recht

Maar goed, gaat heen
Zeg luistert u nu wel echt

U weet, het is slecht voor 't milieu
Maar elke zondag komt u hier
De hele plaats staat vol met wagens
Maar dat boeit u toch geen zier
Mensen sterven, koud op straat
U weet allemaal hoe het gaat
LGBT mag [van] u best
Maar als het kan liever niet hier

Heeft u bedacht wat u gaat doen vandaag
Waarschijnlijk voor de lol
Een beetje luisteren naar dominee
Nou mijn maat is nu vol
De heer heeft u toch niet geschapen
Om schaapachtig dom te zijn
Maar gaat toch lekker zingen
Want dat vinden jullie fijn

Gaat heen
Vermenigvuldigt u
Gaat heen
Vermenigvuldigt u
Gaat heen
Vermenigvuldigt u
Gaat heen

Finished this around September last year. My friend Styn made a song around it. It was really cool to see someone perform a song with this text with a wholly different (yet fitting!) melody and taste than I would've thought of.